Mineralstatistikk

Publisert 30.10.2015

Artikkelen er merket med: DMF NGU Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 

Nytt i 2016: 

"HARDE FAKTA om mineralnæringen er den første mineralstatistikken etter at innsamling og bearbeiding av datamaterialet er overtatt av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Etter en omfattende og systematisk gjennomgang av det statistiske grunnlaget presenterer vi nå flere nye analyser. Resultatene er ikke særlig oppløftende: Omsetningen fra mineralutvinning i Norge er lavere enn man tidligere har hatt inntrykk av, og trenden er nedadgående. Næringen preges av mange små virksomheter med svært lav omsetning. Leting og undersøkelse etter nye mineralforekomster skjer i liten grad." Randi S. Grini Les hele i pdf filen under: 

Filer for nedlasting

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×