Byggeråstoff

Publisert 23.10.2015

Artikkelen er merket med: Pukk Betong Grus Tilslag Sand

Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer hvert år! Derfor er det kanskje ikke overraskende at byggeråstoffprodusenter er Norsk Bergindustris største medlemsgruppe. 

Pukk, grus og sand brukes i bygg, veier og anlegg. Det blir enten sprengt ut fra fjellet og knust, eller tas ut som naturlige løsmasser. Om lag halvparten av det  som produseres går til veiformål, mens ca en tredjedel blir brukt til betongproduksjon. Resten brukes som fyllmasse, planering av anleggsområder, planering og tildekking av rørledninger og annet. Til sammen selges det om lag 80 millioner tonn pukk og grus i året, fordelt på nesten 1000 store og små uttakssteder.

Visste du at

Å frakte pukk og grus over lange avstander er svært kostnadskrevende og uhensiktsmessig. Derfor må byggeråstoffer produseres i nærheten av markedet. Det stiller krav til framtidig behovsavklaring og arealplanlegging for å sikre tilgang på masser og unngå arealkonflikter. 

Behovet for byggeråstoffer er så stort at det må utvinnes i nærheten av der det skal brukes. Å frakte store mengder masser over store avstander er svært kostbart og lite miljøvennlig. For å sikre lokalsamfunnet tilgang til nok byggeråstoffer nå og i fremtiden må kommunene kartlegge sine framtidige behov, ressurser i berggrunnen og hvordan de vil unngå arealkonflikter mellom ulike aktører. Det er krevende, men helt nødvendig for en god ressursutnyttelse og godt naboskap mellom industri og lokalsamfunn for øvrig. 

I 2014 ble det omsatt pukk for 4,6 mrd og grus/sand for 1 mrd. kroner. 

Norsk Bergindustris byggeråstoffmedlemmer er fordelt over hele landet. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×