Om bergindustrien

Byggeråstoff

Publisert 23.10.2015

Pukk, grus og sand brukes i bygg, veier og anlegg. Det blir enten sprengt ut fra fjellet og knust, eller tas ut som naturlige løsmasser. Om lag halvparten av det  som produseres går til veiformål, mens ca en tredjedel blir brukt til betongproduksjon. Resten brukes som fyllmasse, planering av anleggsområder, planering og tildekking av rørledninger og annet. Til sammen selges det om lag 80 millioner tonn pukk og grus i året, fordelt på nesten 1000 store og små uttakssteder.

Les mer om produksjon av byggeråstoff her. 

Pukk Betong Grus Tilslag Sand

Malm og mineraler

Publisert 09.10.2015

Absolutt alt vi omgir oss med består av mineraler. Mange av disse mineralene finnes i den norske berggrunnen, og Norsk Bergindustris medlemmer utvinner base- og industrimineraler til det norske og internasjonale markedet.

Mineraler Malm Gruve Dagbrudd Underjordsdrift Industrimineraler

Naturstein

Publisert 09.10.2015

2014 var det første året der omsetningen for natursteinsbransjen overskred en milliard kroner. Av dette var 586 millioner blokkstein, 223 millioner skifer og murestein 223 millioner. Disse produktene sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter, utearealer og innemiljø. 

Vi i Norsk Bergindustri er svært tilfreds med at det nye Nasjonalmuseet i Oslo skal reises i norsk stein. Oppdal Sten skal levere de nær 20 000 kvadratmeterne med skifer som skal kle bygget og området rundt. At norske signalbygg reises i norsk naturstein sender et signal om at steinindustritradisjonene våre tas på alvor og videreføres i framtiden.  

Les mer om naturstein her. 

Larvikitt Naturstein Murestein Skifer Granitt Benkeplate Fasade Gravminne

Leteselskaper

Publisert 28.01.2016

Leverandører

Publisert 05.11.2015

Bergindustrien er avhengig av gode samarbeidspartnere. Leverandører av både maskiner og tjenester til bransjen er medlem i Norsk Bergindustri. 

Mineralstatistikk

Publisert 30.10.2015

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. Les mer om hva som blir produsert, hvor mye, hvor og hvor mange som jobber i hver enkelt delbransje. 

DMF NGU Mineralstatistikk

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×