Norsk Bergindustris fagkomiteer

Komiteene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. Våre 10 fagkomiteer består av representanter for medlemsbedriftene med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmiljøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved bergindustriens. Samtidig sikrer det merverdi for medlemmene å kunne møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. Hver komite har en fadder i styret som følger det enkelte fagområde ekstra nøye.  

Deponiarbeidsgruppa

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver knyttet til deponering av mineralavfall – samt erfaringsutveksling om best praksis

Deponi sjødeponi miljø bærekraft

Kommunikasjonskomiteen

Publisert 03.12.2015

Ressursgruppe for kommunikasjonsansvarlig for diskusjon rundt Norsk Bergindustris kommunikasjonsstrategi, herunder kommunikasjonstiltak

Kommunikasjon rammebetingelser miljø bærekraft

Ytre miljøkomite

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i spørsmål om implementering av miljøregelverk og vedrørende balanse mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar

miljø bærekraft

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×