Norsk Bergindustris fagkomiteer

Komiteene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. Våre 10 fagkomiteer består av representanter for medlemsbedriftene med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmiljøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved bergindustriens. Samtidig sikrer det merverdi for medlemmene å kunne møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. Hver komite har en fadder i styret som følger det enkelte fagområde ekstra nøye.  

Drifts- og vedlikeholdsteknisk komite

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i drøfting av tekniske spørsmål, driftsmetoder, optimalt vedlikehold, utstyrsoptimalisering osv.

Vedlikehold Kompetanseheving

Kompetansekomiteen

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i kompetansespørsmål av betydning for bergindustrien, herunder utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning. Koordinerende rolle knyttet til bransjens kunnskapsutvikling.

Kompetanseheving fou

Leverandørenes arbeidskomite

Publisert 03.12.2015

Planlegger og gjennomfører leverandørprogram på de av Norsk Bergindustris arrangementer der dette er aktuelt. Leverandørenes styremedlem har ansvar for å avklare spørsmål hvor leverandørenes rolle i foreningen er berørt.

leverandør HMS Kompetanseheving

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×