Dybdekart Hustadmarmor

Deponiarbeidsgruppa

Publisert 03.12.2015

Artikkelen er merket med: Deponi sjødeponi miljø bærekraft

Deponering av rest- og avgangsmasser er en nødvendighet i bergindustrien. Bedriftene er naturligvis opptatt av å begrense massene som skal deponeres så mye som mulig, samt at deponeringen foregår på best mulig måte for miljø og øvrige omgivelser. Noen deponerer under vann, andre på land. Deponiarbeidsgruppa deler erfaringer, bidrar i industriens internasjonale arbeid for å fremme de beste metodene og i forskning knyttet til deponispørsmål. 

Arbeidsgruppen består av:  

Roar Sandøy
Roar Sandøy

Leder i arbeidsgruppa for deponering av mineralavfall / Sibelco Nordic AS

E: Roar.sandoy@sibelco.com

Ann Heidi Nilsen

Medlem av Deponiarbeidsgruppen / Titania

E: AnnHeidi.Nilsen@kronosww.com

Arnstein Amundsen

Deponiarbeidsgruppa / Omya Hustadmarmor

E: arnstein.amundsen@omya.com

Mona Schanche

Deponiarbeidsgruppa / Nordic Mining

E: mona.schanche@nordicmining.com

Nancy Stien Schreiner

Deponiarbeidsgruppa / Rana Gruber

E: nancy.schreiner@ranagruber.no

Christian Rostock

Deponiarbeidsgruppen / Bergfald Miljørådgivere

E: christian@bergfald.no

Trond Abelsen

Deponiarbeidsgruppa / Skaland Graphite

E: trond.abelsen@grafit.no

Peter Lilja

Medlem av Deponi arbeidsgruppen/fabrikksjef The Quartz Corp

E: Peter.Lilja@thequartzcorp.com

Sverre Alhaug Høstmark

Fagsjef Ytre miljø i Norsk Industri

E: sverre.hostmark@norskindustri.no

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×