Norsk Bergindustris fagkomiteer

Komiteene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. Våre 10 fagkomiteer består av representanter for medlemsbedriftene med spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmiljøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved bergindustriens. Samtidig sikrer det merverdi for medlemmene å kunne møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å diskutere aktuelle faglige problemstillinger. Hver komite har en fadder i styret som følger det enkelte fagområde ekstra nøye.  

Bergteknisk komite

Publisert 03.12.2015

Mandat: Styrets rådgiver i drøfting av tekniske problemstillinger for tilslagsleverandører til bygge- og anleggssektoren

Byggeråstoff Pukk Grus Sand Tilslag asfalt

Deponiarbeidsgruppa

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver knyttet til deponering av mineralavfall – samt erfaringsutveksling om best praksis

Deponi sjødeponi miljø bærekraft

Drifts- og vedlikeholdsteknisk komite

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i drøfting av tekniske spørsmål, driftsmetoder, optimalt vedlikehold, utstyrsoptimalisering osv.

Vedlikehold Kompetanseheving

HMS-komiteen

Publisert 29.02.2016

Styrets rådgiver i spørsmål om hvordan skadefrekvens, sykefravær, yrkessykdommer og uønskede hendelser i bergindustrien kan begrenses

HMS

Kommunikasjonskomiteen

Publisert 03.12.2015

Ressursgruppe for kommunikasjonsansvarlig for diskusjon rundt Norsk Bergindustris kommunikasjonsstrategi, herunder kommunikasjonstiltak

Kommunikasjon rammebetingelser miljø bærekraft

Kompetansekomiteen

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i kompetansespørsmål av betydning for bergindustrien, herunder utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning. Koordinerende rolle knyttet til bransjens kunnskapsutvikling.

Kompetanseheving fou

Leverandørenes arbeidskomite

Publisert 03.12.2015

Planlegger og gjennomfører leverandørprogram på de av Norsk Bergindustris arrangementer der dette er aktuelt. Leverandørenes styremedlem har ansvar for å avklare spørsmål hvor leverandørenes rolle i foreningen er berørt.

leverandør HMS Kompetanseheving

Natursteinskomiteen

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i drøfting av byggtekniske spørsmål naturstein, og belyse ulike rammebetingelser for naturstein, herunder markedsføring.

Byggestein Gravstein Naturstein Monument Benkeplate

Ytre miljøkomite

Publisert 03.12.2015

Styrets rådgiver i spørsmål om implementering av miljøregelverk og vedrørende balanse mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar

miljø bærekraft

Valgkomiteen

Publisert 13.04.2016

Valgkomiteen leverer innstilling til generalforsamlingen når nye styremedlemmer skal velges i Norsk Bergindustri.

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×