Hvordan bli medlem

Publisert 03.11.2015

Følg lenke for søknad om medlemskap

Bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien kan bli medlem av Norsk Bergindustri. Vårt hovedmål er å fremme våre medlemmers interesser.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å melde inn samtlige bedrifter i Norge. Disse bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på generalforsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer enn 50% av selskapet.

Leverandørmedlemmer
Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsentmedlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmedlemmer har etter Generalforsamlingen 2014 fått stemmerett på generalforsamlingen.

Prøvemedlemskap
Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap det første året. Dette gjelder både hovedmedlemmer og leverandørmedlemmer. Dersom man ikke har gitt annen beskjed i løpet av prøvemedlemsperioden, vil man automatisk ble ansett som medlem

Innmelding
Søknad om medlemskap for produsenter avgjøres av foreningens styre. Avslag bringes inn for generalforsamlingen. Søknad om leverandørmedlemskap avgjøres av generalforsamlingen.

Medlemmenes plikter 
Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, etiske regler, de beslutninger som treffes og avtaler som inngås av foreningens organer. Medlemmene plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for foreningens virksomhet.

Hva koster det å være medlem
Alle medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Disse fastsettes i generalforsamlingen. 

Hovedmedlemmene(produsentene)

Skal betale 1,5 promille av samlet omsetning, minus innrapporterte ikke relevante aktiviteter

På generalforsamling i Norsk Bergindustri i Oslo fredag 12. april 2013 ble følgende justering av kontingenten vedtatt:

  • Økning av maksimumskontingent for produsentmedlemmer med 25 000 kr, slik at medlemmer av Norsk Industri betaler opp til 125 000 kr og ikke- medlemmer av Norsk Industri betaler opp til 150 000 kr
  • Leteselskaper i utviklingsfase får en kontingent som settes til 30% av maksimumskontingenten, dvs 45 000 kr. Utviklingsselskaper som på ulike vis står overfor et «nei» fra forvaltningen, innrømmes minimumskontingent.
  • Medlemmer som betaler minimumskontingent og leverandørmedlemmer holdes utenfor økningen

Kontingenten ble satt til maksimum kr. 150 000,- og minimum kr. 5000,-.  Bedrifter som er medlem av Norsk Industri vil få 25 % rabatt inntil 25 000.
Leverandørmedlemmene skal betale i henhold til tabellen under:

 

        Gruppe

Omsetning til hovedmedlemmer

Total kontingent i kr

1

 < 3 mill kr

6 000

2

3-10 mill kr

14 000

3

10-20 mill kr

22 000

4

20-40 mill kr

34 000

5

> 40 mill kr

43 000

 

Stigen tar hensyn til omfanget av aktiviteten og at det er salg til hovedmedlemmene, med andre ord; direkte nytte av medlemskapet, som medfører kostnad. Kontingenten og serviceavgiftene faktureres årlig, så raskt som mulig etter generalforsamlingen.

Følg lenke for søknad om medlemskap

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×