Nyheter

Her er Norsk Bergindustris egen nyhetsfeed

Grønne mineraler på NHOs årskonferanse

Publisert

Sikker tilgang til en lang rekke mineralske råstoffer er avgjørende for ethvert grønt skifte. I den norske berggrunnen finnes råstoffene til solceller, el-biler, vindmøller og nanoteknologi. De grønne mineralene er blant temaene på NHOs årskonferanse 5. januar.

Grunneier i Monaryggen frifunnet, dommen er nå rettskraftig

Publisert

Grunneier Jon Revhaug med frue ble politianmeldt og saksøkt for å ha gjennomført arbeider for nært et gravfelt.

Geologiens dag 2017 »

Publisert

Dato er satt til 9. september. 

Utlysning av nye traineestillinger for 2017-2019

Publisert 08.12.2016

Er du nyutdannet bergingeniør, anleggsingeniør eller geolog med Master of Science eller Master of Technology? Er du på jakt etter en spennende og utfordrende jobb innenfor norsk bergindustri? Ønsker du deg en jobb som gir deg unike muligheter for å utvikle deg videre? Vi har for denne perioden 2 ledige stillinger for 2017-2019.

Da vil Trainee Norsk Bergindustri kunne være noe for deg. Gjennom etablering av egen traineeordning, ønsker Norsk Bergindustri å sikre fremtidig rekruttering av kandidater med nødvendig kompetanse innenfor bergfagene til sine medlemsbedrifter. Trainee Norsk Bergindustri ansetter nye traineer med oppstart fra 1. september 2017

Framtidens gruv och mineral 2017 »

Publisert

Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2017 - 2 dagar - 35 talare - 3 workshops

Georange, Nordic Publishing och SGU välkomnar er till den sjunde upplagan av konferensen ”Framtidens Gruv- och Mineralindustri” på Grand Hôtel i Stockholm, 30-31 januari 2017.  

Trykk her for å program og påmelding:  "Framtidens gruv och mineral 2017"

Veikart for Norsk Bergindustri

Publisert 05.12.2016

For å forberede norsk næringsliv på lavutslippssamfunnet, har regjeringen bedt et ekspertutvalg utarbeide en strategi for grønn konkurransekraft. Utvalget presenterte forslag til en overordnet strategi slik at næringslivet evner å konkurrere globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimapolitikken. Ekspertutvalget har i sitt strategiarbeid forespurt industrien i Norge om å utarbeide et veikart frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Norsk Bergindustri ønsker å støtte opp under dette arbeidet, og vil i dette veikartet skissere
vårt bidrag til å være en del av fremtidens industri.

Bransjen skal bidra til øket produksjon av
viktige mineralprodukter. Vår visjon er en
fremtidig klimanøytral mineralnæring med
full ressursutnyttelse og ingen restmineraler

EXPO-- nasjonal eksponeringsdata for luftprøver

Publisert

EXPO er den nasjonale eksponeringsdatabase for luftprøver fra norske arbeidsplasser. I dag blir det tatt mange prøver av arbeidsluften til arbeidere rundt om i Norge. Dessverre er disse prøvene spredt i bedriftene og ikke lagret på et felles format, slik at det blir vanskelig å få generell oversikt over eksponeringen i ulike bransjer/yrkesgrupper. For at det skal bli enklere å bruke dataene i et forebyggende arbeid, økes derfor satsingen på å få samlet resultatene av luftprøver i en nasjonal database.

Norsk Bergindustris natursteinskonferanse 2016

Publisert 28.11.2016

Mer enn førti deltakere møttes på Norsk Bergindustri natursteinskonferanse i Trondheim. Tema for konferansen var bærekraftig bruk av norsk naturstein.

Naturstein natursteinskonferansen

Euromines: Mineraler spiller nøkkelrolle i utviklingen av europeisk industri

Publisert 28.11.2016

Den europeiske bransjeorganisasjonen Euromines ønsker velkommen til EUs Raw Material Week. Hovedtema er langsiktig tilgang til mineralske råstoffer kritisk for utviklingen av den europeiske økonomien. 

euromines bærekraft teknologi

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×