Bergbloggen

OECDs nye veileder for dialog med berørte parter innen utvinning, Cathrine Halsaa OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Publisert 19.10.2016

Har din bedrift prosjekt som berører et eller flere lokalsamfunn? Hva slags interessentdialog har dere med dem? Hva bør dere huske på i slike situasjoner?

Ansvarlig næringsliv Samfunnsansvar OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv bergindustri

Stålgruvene i Brutopia - Rolf Arne Kleiv, professor ved NTNU

Publisert 27.06.2016

Etter 12 års skolegang visste jeg veldig lite om bergindustrien. Svelvik (Norges nordligste sørlandsby) var ingen bergverkskommune, og jeg visste ikke mer enn det jeg hadde lest meg til. I ettertid har jeg innsett at det ukentlige Donald-bladet kan ha vært min viktigste kilde, skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk ved NTNU.

bergbloggen bergindustri Mineraler teknologi

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×