HMS

Bergindustrien har gjennom tidende vært forbundet med risiko. Heldigvis har det skjedd en stor utvikling i både regelverk og bevissthet rundt HMS-spørsmål i bransjen, og Norsk Bergindustri jobber kontinuerlig for å legge til rette for ytterligere utvikling på området. 

HMS skal sitte i ryggmargen på alle som jobber på anleggene til våre medlemsbedrifter. Norsk Bergindustri arrangerer årlige HMS-konferanser og har en egen HMS-komité som diskuterer hvordan bransjen kan bli enda sikrere. 

Les mer om HMS-komiteen her

Nedenfor kan du laste ned informasjon om HMS-arbeidet i bergindustrien. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×